Co se má dodržet!!!!

5. května 2007 v 9:04 | Katka |  Desatero magie
DESATERO MAGIE
Zásady magie
1.NIKOMU NEŠKODIT:Tato zásada má svoji tradici,podle nauky dochází kosmický zákon trojnásobné odplaty.Prostě to co uděláme se nám trojnásobně vrátí a záleží na tom jestli je to zlý úmysl,nebo ne.A přitom ani nezáleží,jestli šlo o negativní,nebo pozitivní magii.
2.NECHAT PŮSOBIT MAGII:Většina rituálů přináší zjevné výsledky až po čase.Proto se zdá,že vykonaný rituál nemá žádnou časovou ani prostorovou souvislost,ale okolnosti jako by vyplynuly z normálního průběhu věcí.
3.MAGIE VYŽADUJE NÁMAHU:Výsledek rituálu závisí především na našem osobním nasazení,na energii,době a vědomé pozornosti.
4.DUCHOVNÍ SOUSTŘEDĚNOST NA RITUÁL:Mág se musí zbavit nečistých myšlenek a držet se cíle,který si vytyčil.Když ztratíte soustředěnost,síly se rozptýlí a rituál nebude působit.Soustředěný a disciplinovaný duch působení rituálu zesílí.
5.MAGIE JE VÍRA V SEBE I RITUÁL:Pokud se magii naučíte skutečně ovládat,je ve vašich rukou obrovská síla.Stačí mít otevřenou mysl a přijmout skutečnost,že v universu je mnoho sil,které nám mohou být prospěšné,aniž bychom chápali jejich podstatu.
6.JASNÝ KLÍČ JE CÍLEM:Mág(čarodějnice) musí přesně vědět,čeho chce dosáhnout,a na svůj cíl soustředit všechnu pozornost a síly.Kdo to neudělá,ničeho nedosáhne.Při každém rituálu je zapotřebí mít živou představu,jako by bylo cíle už dosaženo,tedy přesně a jasně vizualizovat (vidět),jako by se přání už uskutečnilo.
7.MAGIE JE DYNAMICKÁ SÍLA:Bez dynamičnosti je magie odsouzena k neúspěchu.Je to hnací síla našeho vesmíru a proto se musí vykonávat s dokonalou odevzdaností.
8.KONCENTRACE:Myšlenka soustředěná na jeden cíl je základem pozitivní magie.Kdo se poctivě připravuje na rituál a udělá všechny potřebné kroky,rozvíjí zároveň systematicky svou koncentraci duševních sil.
9.SÍLA MAGIE A SYMBOLY:Existující síla,která je skrytá v nás,předmětech,v okolí,je zásadní pro dosažení cíle nebo jeho změnu.Podle symbolického významu lze různé předměty vzájemně kombinovat nebo nalézat jejich souvislost.Předměty v našem okolí mají svůj hratelný a symbolický význam.Vše,co je při rituálu používáno,symbolizuje nějakou energii,která je v jiné dimenzi.Jestli je mág skutečně v kontaktu s touto zvláštní energií a je schopen provozovat magii,závisí na tom,jak dobře chápe reprezentativní symboly,které jsou používány v našem světě.Proto je důležitou součástí cvičení studium těchto rituálních symbolů,nebo meditace o nich.
10.NEGATIVNÍ MAGIE:Předchozí uvedená magická pravidla vycházejí z toho,že magie patří k božským uměním a hlavně spočívá k odevzdání se.Zcela jinak je to u negativní magii.Jejím cílem je zničení,kletba,zlo,chaos,bolest.Je nutná koncentrace.Ale obrací se vykonavateli trojnásobně,je to nebezpečné!!!!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Katka Katka | 5. května 2007 v 9:09 | Reagovat

Tag tohle byste měli dodržet u magie,no snad to pochopíte,pokud ne,napiš te komentář,já odpovím:-)....

2 wendy wendy | E-mail | Web | 5. května 2007 v 17:55 | Reagovat

já to chápu úplně přesně!

3 vanda vanda | 21. února 2008 v 15:17 | Reagovat

ZNÁŠ NĚJAKÉ KOUZLA??

4 Katka Katka | 23. února 2008 v 10:20 | Reagovat

Kouzla,mno nějaký jo a taky se většinou používají v rituálech!!!!

5 Critic Critic | 16. dubna 2008 v 19:01 | Reagovat

Ha ha ha ... takovejch pičovin ani sem to nedočetl do konce ... kolik vam je ? tak 13? Jestli vic tak si rači zapíchejte a nevymejšlejte capoviny! ;o)

6 Katka Katka | 11. května 2008 v 14:45 | Reagovat

No,jo,další blbeček,co myslí jenom na sex,kolik nám je do toho ti nic není,za to ty se chováš jak 10-letej!!!!

7 Katka Katka | 11. května 2008 v 14:45 | Reagovat

A když ti to příjde jako píčoviny,tak to nečti!!!!!

8 666999666999666 666999666999666 | E-mail | Web | 29. května 2008 v 10:01 | Reagovat

ZATYKAČ : HLEDÁ SE: BŮH - MRTVÝ NEBO ŽIVÝ

Jednou z obecně rozšířených mylných představ je, že satanista nevěří v Boha. Pojem Boha tak, jak ho vykládají lidé, se v průběhu času natolik změnil, že satanista jednoduše přijímá tu definici, která mu nejlépe vyhovuje. Člověk si vždy vytvářel své bohy, a ne oni jeho. Pro někoho je Bůh laskavý - pro jiného děsivý. Satanista chápe Boha - ať už je nazýván jakkoli či ať je bezejmenný - jako rovnovážný faktor v přírodě, který nesouvisí s utrpením. Tato mocná sila, která prostupuje universum a udržuje ho v rovnováze, je příliš neosobní, než aby se starala o štěstí či bídu tvorů z masa a kostí, kteří obývají tuto kouli plnou podlosti a špíny. Každý, kdo truchlí nad ztrátou milované osoby, by ji určitě raději viděl ve svém náručí než v Božích rukou. Místo toho jsou falešně utěšováni knězem, který jim tvrdí: Byla to vůle boží, má drahá, nebo Teď je v rukou Božích, synu. Podobné fráze by se pánbíčkářům moc hodily, aby mohli omlouvat Boží nemilosrdnost a přimhuřovat nad ní oko. Pokud Bůh skutečně má ve své moci vše, a je tak dobrotivý, jak se předpokládá, proč tedy dopouští, aby se podobné věci děly? Je na čase, aby se pánbíčkáři přestali uchylovat ke svým biblím a knihám přikázání, kdykoliv chtějí něco potvrdit nebo vyvrátit, ospravedlnit, zatratit nebo vyložit. Satanista si uvědomuje, že za vše může člověk a princip akce reakce vesmíru, a nenamlouvá si, že by za tím stál někdo jiný. Přestaneme skládat ruce v klín a přijímat osud, aniž bychom se pokusili něco s tím udělat - jen proto, že je to psáno v kapitole té a té, v tom a v tom žalmu - a basta! Satanista ví, že modlení nepomáhá - ve skutečnosti naopak zmenšuje vyhlídky na úspěch, neboť ti, kdo jsou oddáni zbožnosti, až příliš často skládají ruce v klín a modlí se, aby došlo ke změně, jíž by vlastní aktivitou dosáhli daleko rychleji! Satanista se vyhýbá výrazům jako naděje a modlitba, neboť vyjadřují obavy. Pokud věříme a modlíme se, aby se něco stalo, nebudeme jednat pozitivně, tak, aby se to skutečně stalo. Satanista si uvědomuje, že o vše, čeho se mu dostane, se sám přičinil, a místo modlení k Bohu bere situaci do svých rukou. Pozitivní myšlení a pozitivní jednání nesou ovoce. Stejně jako se satanista nemodlí k Bohu o pomoc, nesnaží se vymodlit si odpuštění za špatné činy. Pokud vyznavač jiného náboženství spáchá špatný skutek, modlí se k Bohu a žádá odpuštění, nebo se vyzpovídá nějakému prostředníku a požádá ho, aby se modlil k Bohu za odpuštění jeho hříchů. Satanistovi je jasné, že modlením nic nezmůže a zpovídáním se jinému člověku dosáhne ještě méně - a nadto je to pokořující. Jestliže udělá satanista něco špatného, uvědomí si, že chybovat je zcela přirozené - a pokud svého činu skutečně lituje, vezme si z něj ponaučení a dá si pozor, aby něco takového již nikdy neudělal. Pokud svého skutku upřímně nelituje a ví, že se ho dopustí znovu, především se nemá co zpovídat a žádat odpuštění. Přesně tak to ale chodí. Lidé se zpovídají ze svých hříchů, aby ulehčili svědomí - a mohli bez starostí jít a znovu páchat hříchy, obvykle tytéž. Je tolik rozličných interpretací Boha, v obvyklém slova smyslu, kolik je typů lidí. Představy sahají od víry v Boha, který je jakousi vágní univerzální kosmickou myslí, až po antropomorfní božstvo s bílým plnovousem a sandály, které má přehled o veškerém konání každého z nás. Osobní interpretace Boha se značně liší dokonce i v rámci daného náboženství. Některá náboženství zacházejí tak daleko, že každého, kdo patří k jiné náboženské sektě než jejich vlastní, označují za kacíře, a to dokonce i v případech, kdy se celkové učení a podoby zbožnosti téměř neliší. Katolíci například věří, že protestanti jsou odsouzeni do pekel jen z toho prostého důvodu, že nepatří do katolické církve. Stejně tak mnoho odštěpených křesťanských skupin, jako jsou evangelíci či revivalistická církev věří, že katolíci jsou pohané vzývající dřevěné nebo kamenné modly. (Kristus je zobrazován tak, aby se co nejvíce podobal tomu, kdo se mu klaní, a přesto křesťané kritizují pohany, že uctívají kamenné nebo dřevěné modly.) Židům bylo vždy spíláno do Ďáblů. I když všechna tato náboženství mají v podstatě téhož Boha, každé považuje zvyky ostatních za zavrženíhodné. Pánbíčkáři se k dovršení všeho dokonce MODLÍ jeden za druhého! K bratrům, kteří jdou souběžnou cestou ctnosti, chovají opovržení jen proto, že jejich náboženství má jinou nálepku, a toto nepřátelství je třeba nějakým způsobem vybít. Nejlépe prostřednictvím modlitby! Skvělý způsob, jak zdvořile a se samolibým úsměvem říci: Nenávidím vás do morku kostí! Průhledně zamaskovaný trik, známý jako modlitba za nepřátele! Modlitba za nepřítele není nic než laciný vztek, a navíc hodně podřadné kvality! Pokud existuje ve způsobu uctívání Boha tolik křiklavých rozporů, kolik rozdílných interpretací Boha tedy může být a kdo má vlastně pravdu? Všem zbožným vyznavačům stezky ctnosti jde hlavně o to, zalíbit se Bohu a zajistit si tak po smrti přijetí u otevřených Nebeských bran. I když někdo nežil podle přikázání, přesto může v poslední minutě zavolat ke svému smrtelnému loži duchovního, aby mu poskytl poslední rozhřešení. Kněz nebo pastor se přižene poklusem, aby to s Bohem srovnal a postaral se, aby jeho propustka do nebeského království byla v pořádku. (Jezidiové, sekta uctívačů Ďábla, mají na věc rozdílný názor. Věří, že Bůh je všemocný, ale také všeodpouštějící, a na základě toho se domnívají, že je to Ďábel, komu se musí zalíbit, neboť on vládne zde na Zemi jejich životy. Věří tak silně, že jim Bůh po posledním zaopatření odpustí všechny hříchy, že během života nepociťují potřebu brát ohledy na jeho názor.) Mnoho lidí dnes nedokáže racionálně přijímat křesťanství se všemi rozpory tak, jak bylo praktikováno v minulosti. Začínají pochybovat o existenci Boha v křesťanském pojetí. Začali si proto říkat křesťanští ateisté. Křesťanská bible je skutečně plná rozporů; co však může být rozpornější než pojem křesťanský ateista? Pokud prominentní křesťanští ideologové odmítají starou interpretaci Boha, jak můžeme od jejich stoupenců očekávat, že se budou držet dřívější náboženské tradice? Vzhledem k debatám, je-li Bůh mrtev či ne, by si měl brzy - pokud ovšem není mrtev - začít platit pojištění na důchod!

9 hovno hovno | 2. června 2008 v 18:16 | Reagovat

Ty kretene .Takovy dlouhy sracky se ke mne nepisou.takze bydlim na Vaclavskem namesti v Praze.Takze mi ho vykouris ty vykurvenej parchante.Uvidime se na zachode a ty mi ho vykouris

10 Katka Katka | 9. června 2008 v 18:22 | Reagovat

Bože ty jdi taky někam s tím kouřením,ty nadrženče!!!!

11 alien alien | 9. října 2010 v 20:35 | Reagovat

Jj. Tuhle cast v satansky bibli znam...

[8]:

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama